Total Control

手机控 Total Control

立即下载
 • 电脑控制手机
 • 支持同步录屏和传音
 • 电脑端收发手机信息
TC Games

溜溜 TC Games

立即下载
 • 电脑玩手机游戏
 • 自由设定键鼠精准操控
 • 真机投屏极速玩手游
安卓投屏大师 TC Mirror

安卓投屏大师 TC Display

立即下载
 • 安卓手机无线投屏
 • 迷你安装包极速运行
 • 主播投屏神器
传音器 THA

传音器 THA

 • 插入手机耳机孔
 • 同步传输高品质手机音效
 • 支持多源混音录屏